Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aandachtsgebieden

In 11 aandachtsgebieden steken we een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen: de stroomgebieden van de Dijle (opwaarts de monding van de Molenbeek-Parkbeek en afwaarts de monding van de Demer), de Getijdedijle en Getijdezenne, de Weesbeek, de Voer, de Nethen, de Leibeek-Laakbeek, de Zuunbeek en de Woluwe.

Voer

Het stroomgebied van de Voer is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Het gebied heeft potenties om er op termijn tot een goede watertoestand te komen. De waterkwaliteit van de Voer is er sinds de opstart van de RWZI Tervuren in 2009 sterk op vooruit gegaan. En delen van de Voer, bijvoorbeeld in het Egenhovenbos, hebben hun waardevolle structuurkwaliteit kunnen behouden. Maar er is meer nodig.

Zuunbeek

De Zuunbeek is een waterloop met veel potenties. Maar door het achterblijven van de waterzuiveringsinfrastructuur, bleef de waterkwaliteit in dit aandachtsgebied tot nu toe ondermaats. Het recente structuurherstel door de VMM en de rioleringsprojecten die de komende jaren uitgevoerd worden, lijken veelbelovend voor een snelle kwaliteitsverbetering.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.