Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden in het IJzerbekken

In de afstroomgebieden van de Poperingevaart, de Blankaart en de Grote Kemmelbeek willen we in 2027 een goede watertoestand bereikt hebben. De drie gebieden zijn aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.