Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Andere gebieden in het Leiebekken

Ook in andere gebieden in het Leiebekken investeren we in een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen wateroverlast.

 

Gekanaliseerde Leie

     

Gekanaliseerde Leie

De Leie heeft een belangrijke transportfunctie, die men in de toekomst nog wil uitbreiden. Het Seine-Schelde project moet de Leie geschikt maken voor grotere binnenvaartschepen. Zo worden de regio's Le Havre, Rouen en Parijs (of de Seinedel­ta)verbonden met de Schelde- en de Rijndelta.

Lees meer

 

Leievallei en de vallei van de Rosdambeek – Duivebeek

  

Toeristische Leie en vallei van de Rosdambeek - Duivebeek

Vanaf Deinze vervolgt een deel van het Leiewater haar loop in het Schipdonkkanaal, terwijl de oorspronkelijke Leie, de Toeristische Leie, vanaf hier haar meanderend patroon grotendeels heeft behouden.

De Rosdambeek is een zijwaterloop van de Leie en mondt in Sint-Denijs-Westrem uit in de Leie. In de laaggelegen vallei van de Rosdam­beek-Duivebeek doen zich regelmatig overstromingen voor. Om wateroverlast in de toekomst te vermijden, is een afsluitconstructie gebouwd.

Lees meer

 

Kanaal Roeselare - Leie

Mandelvallei en kanaal Roeselare-Leie

De Mandel-Leievallei is sterk door de mens beïnvloed en aangetast. Grote delen van de  Mandel zijn ingekokerd of overwelfd voor stadsontwikkeling, o.m. in  Roeselare en Izegem. Bij de aanleg van het kanaal Roeselare-Leie werden grote delen van de vallei opgespoten en is de Mandel rechtgetrokken. Langs het kanaal Roeselare-Leie is heel wat watergebonden industrie gevestigd.

Lees meer

 

Bron Galooiebeek (Douvebeek)

 

Douvebeekvallei

Een deel van de Douvebeek trekt in het Heuvelland de grens tussen België en Frankrijk. In het stroomgebied liggen talloze bosjes, struwelen, weidse landbouwgronden, houtkanten en holle wegen. De bovenloop van de Douvebeek kan als ecologisch zeer waardevol beschouwd worden omwille van het meanderend patroon en de beekbegeleide beplanting. Stroomafwaarts  loopt de Douvebeek nog even op Waals grondgebied vooraleer aan de grens met Frankrijk in de Leie uit te monden.

Lees meer

 

Maalbeek (stroomgebied Gaverbeek)

Gaverbeekvallei

De Gaverbeek loopt door de gemeenten Waregem, Deerlijk en Harelbeke. Ze ligt in een depressie waardoor het water moeilijk af te voeren is. Daarbij komt dat verschillende zijbekken bij hevige of langdurige regen een snelle afvoer kennen. Uniek aan de Gaverbeek is dat de waterloop twee stroomrichtingen heeft.

Lees meer

 

Geluwebeek

Geluwebeek  – Reutelbeekvallei

De Geluwebeek ontspringt in Zonnebeke, waarna ze langs het centrum van Geluwe loopt en in Menen uitmondt in de Leie. In het centrum van Menen en  Geluwe is de beek grotendeels overwelfd met wateroverlast tot gevolg. De waterkwaliteit is de voorbije twee decennia sterk verbeterd tot een matige kwaliteit.

Lees meer

 

Kanaal Bossuit - Kortrijk

Kanaal Bossuit-Kortrijk

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie. Via twee pompstations in Bossuit en Moen wordt het Scheldewater in het kanaal geheveld. Het kanaal wordt bijna uitsluitend gevoed vanuit het Bovenscheldebekken.

Lees meer

 

Erosiegordel

Erosiegordels

Erosie vormt een groot probleem in het Leiebekken. Zowel in Heuvelland, als in de noordwestelijke erosiegordel (Ieper, Zonnebeke, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Pittem en Tielt) en de zuidoostelijke erosiegordel (van Kortrijk tot Kruishoutem). Jaarlijks stromen gigantische hoeveelheden vruchtbare grond af naar de waterlopen. Dat zorgt niet alleen voor een ophoping van slib in de waterlopen en het verstoppen van de rioleringen, maar ook voor aanrijking en vervuiling van het oppervlaktewater.

Lees meer

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.