Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Gebiedsgerichte werking > Andere gebieden

Andere gebieden in het Leiebekken

Ook in andere gebieden in het Leiebekken investeren we in een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen wateroverlast.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.