Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Gebiedsgerichte werking > Andere gebieden

Andere gebieden in het Leiebekken

Ook in andere gebieden in het Leiebekken investeren we in een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen wateroverlast.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid