Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Planning 2016 - 2021 > Wateruitvoeringsprogramma > Wateruitvoeringsprogramma

Wateruitvoeringsprogramma

Het bekkenspecifiek deel voor het Leiebekken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.

Elk jaar wordt een wateruitvoeringsprogramma (WUP) samengesteld met een geïntegreerd voortgangsverslag over de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen en een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP bevat - net zoals de stroomgebiedbeheerplannen - 11 bekkenspecifieke delen.

Het WUP is een rapporteringsinstrument én een operationeel instrument. Via het WUP kunnen acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden. In het WUP kunnen ook tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend worden. Het WUP rapporteert ook over de signaalgebieden.

Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018

Op 21 mei 2019 keurde het bekkenbestuur het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018 voor het Leiebekken goed.

Het WUP rapporteert o.m. over de voortgang in de waterkwaliteit, de bescherming tegen overstromingen, de uitvoering van de acties van het stroomgebiedbeheerplan en de uitgebrachte adviezen van het bekkenbestuur. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.