Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal waterproject voor Bosbeek en Witbeek

De Bosbeek is een speerpuntgebied waarvoor verwacht wordt dat na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is om een goede ecologische toestand te kunnen bereiken. Om dit proces te begeleiden, heeft het bekkensecretariaat het integraal waterproject Bosbeek – Witbeek opgestart.

Alle overheden en actoren die betrokken zijn bij het waterbeleid in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek werden uitgenodigd. Samen engageren ze zich om in de Bosbeek een goede waterkwaliteit te halen en om in beide valleien het overstromingsrisico terug te dringen.

Speerpuntgebied Bosbeek

De Witbeek is aan het project toegevoegd omdat deze beek deels in de historische bedding van de Bosbeek stroomt, beide waterlopen verbonden zijn via het verdeelwerk in Neeroeteren, en onderzocht wordt of vismigratie vanuit de Maas naar de bovenloop van de Bosbeek via de Witbeek kan gerealiseerd worden. De Witbeek vormt dus een schakel in het herstel van de Bosbeek.

Maak kennis met de Bosbeek en de Witbeek

De Bosbeek heeft haar brongebied in As en mondt in Aldeneik (Maaseik) uit in de Maas. De Witbeek ontspringt in Opoeteren (Maaseik) en steekt in Kessenich (Kinrooi) de grens over, waar ze in de Itterbeek uitmondt die op haar beurt in de Maas komt. Lees meer ...

Integraal project brengt partners samen

In 2016 startte het bekkensecretariaat een integraal project voor de Bosbeek en de Wibeek op. In dit project engageren de partners zich om samen te werken aan een goede waterkwaliteit in de Bosbeek en minder overstromingsrisico's in de vallei van de Bosbeek en de Witbeek. Lees meer ...

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.