Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking > Integrale waterprojecten > Integraal waterproject voor de Bosbeek en Witbeek > Het stroomgebied van de Bosbeek en de Witbeek

Het stroomgebied van de Bosbeek en de Witbeek

De Bosbeek heeft haar brongebied in As en mondt in Aldeneik (Maaseik) uit in de Maas. De Witbeek ontspringt in Opoeteren (Maaseik) en steekt in Kessenich (Kinrooi) de grens over, waar ze in de Itterbeek uitmondt die op haar beurt in de Maas komt.

Beide beken hangen ruimtelijk samen via het verdeelwerk in Opoeteren en door het feit dat de Witbeek stroomafwaarts van de Volmolen in Opoeteren de oorspronkelijke loop van de Bosbeek volgt. De huidige loop van de Bosbeek stroomafwaarts van de Volmolen, werd gegraven. Dat gebeurde om de moerassige gronden ten noorden van Neeroeteren droog te leggen en om de stadsgrachten en watermolens van Maaseik van voldoende water te voorzien.

Waardevol valleigebied

De Bosbeekvallei bevat waardevolle moerasbossen.  De hoge grondwaterstanden maakten de vallei minder geschikt voor landbouw, waardoor er zich moerassen en broekbossen konden ontwikkelen. De vallei is dan ook aangeduid als een speciale beschermingszone.

De boven- en middenloop van de Bosbeek hebben een vrij groot verval met hoge stroomsnelheden, wat de beek vrij uniek maakt in Vlaanderen. De Bosbeek heeft op de meeste plaatsen nog een goede structuur en een meanderend verloop.

Vissen alle kansen geven

Aangezien de waterkwaliteit van de Bosbeek relatief goed is, wordt er prioriteit gegeven aan een verbetering van de ecologische connectiviteit. Door de vele watermolens en andere vismigratieknelpunten is de Bosbeek erg gefragmenteerd met een verarmde visfauna opwaarts de Zuid-Willemsvaart. De bovenloop van de Bosbeek moet opnieuw visoptrekbaar worden vanuit de Maas. Mogelijks kan dit efficiënter via de Witbeek, rekening houdend met de vele watermolens en stuwen op de Bosbeek. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren verder onderzocht.

Overstromingen aanpakken

Samen met het verbeteren van de ecologische toestand wordt ook het overstromingsrisico vanuit de Bosbeek en de Witbeek bij voorrang aangepakt. Dat gebeurt met verschillende maatregelen, o.m. met de aanleg van een overstromingsgebied in Opoeteren en de aanleg van een hoogwaterbypass langs de Neermolen in Neeroeteren.

Bosbeek - Witbeek (collage)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.