Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal project Bosbeek-Witbeek: uitgevoerde initiatieven

Uit het integraal waterproject vloeide een lijst met een 50-tal aan te pakken problemen in het stroomgebied van de Bosbeek en Witbeek. Onder meer volgende actiepunten zijn intussen uitgevoerd.

Bosbeek

  • Er is een structurele oplossing voor het permanent werkend overstort op de Bosbeek in As.
  • De stuwrestant van de Gerbruggemolen in Neeroeteren en de lokale oeverophogingen in Maaseik zijn weggehaald.
  • De voorbereidende werken voor het beddingherstel tussen de Kloostersteeg in Neeroeteren en het einde van het natuurreservaat Tösch - Langeren zijn uitgevoerd.
  • De sluisrestant aan de Aldeneikermolen in Maaseik is verwijderd, het verval is afgevlakt en schanskorven, palen en stortstenen verstevigen er de oeverzone langs het gebouw.
  • Kleine, lokale ingrepen zorgen voor een betere doorstroming en meer waterveiligheid stroomafwaarts Neeroeteren waar de Bosbeek kunstmatig boven het maaiveld ligt.
  • De rechteroever afwaarts de Rotemerlaan is opgehoogd om zo lokale depressies weg te werken.
  • De vernauwing opwaarts de Kloostersteeg is uitgegraven en de oeverzone aan rechteroever is opgehoogd en opnieuw toegankelijk gemaakt.

Kleine Beek

  • De overstortdrempel in het centrum van Opglabbeek(Oudsbergen) is opgetrokken. Hierdoor krijgt het rioleringsstelsel meer ruimte en is er minder overstortwerking op de Kleine Beek.

Oude Loop

  • In Opoeteren is de oude loop van de Bosbeek opgeruimd, zodat het water er opnieuw vlotter kan doorstromen. Over zowat de hele lengte was de waterloop bevuild met tuinafval, plastic en ander afval.

Witbeek

  • De dijk aan de Langerenstraat in het centrum van Neeroeteren is hersteld.
      

Dijk Langerenstraat Witbeek

Foto: provincie Limburg

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.