Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Gebiedsgerichte werking > Integrale waterprojecten > Integraal waterproject voor de Bosbeek en Witbeek > Integraal project Bosbeek-Witbeek: uitgevoerde initiatieven

Integraal project Bosbeek-Witbeek: uitgevoerde initiatieven

Uit het integraal waterproject vloeide een lijst met een 50-tal aan te pakken problemen in het stroomgebied van de Bosbeek en Witbeek. Onder meer volgende actiepunten zijn intussen uitgevoerd.

Bosbeek

  • Er is een structurele oplossing voor het permanent werkend overstort op de Bosbeek in As.
  • De stuwrestant van de Gerbruggemolen in Neeroeteren en de lokale oeverophogingen in Maaseik zijn weggehaald.
  • De voorbereidende werken voor het beddingherstel tussen de Kloostersteeg in Neeroeteren en het einde van het natuurreservaat Tösch - Langeren zijn uitgevoerd.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.