Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking met het Netebekken

Het Netebekken omvat de Kleine Nete, de Grote Nete en hun zijwaterlopen, die na hun samenvloeiing de Beneden-Nete vormen. De totale oppervlakte van het bekken beslaat 1.673 km². 54 gemeenten maken geheel of gedeeltelijk deel uit van het bekken.

 

Het Netebekken is één van de 11 hydrografische bekkens in Vlaanderen. Het bekken situeert zich bijna volledig in de provincie Antwerpen. De bovenloop van de Grote Nete ontspringt wel in de provincie Limburg en de meest zuidelijke uitlopers van het waterlopennetwerk overschrijden de grens met de provincie Vlaam-Brabant.

De Kleine Nete ontspringt in het noorden van de gemeente Mol, op de zuidelijke helling van de Kempische microcuesta. De belangrijkste zijwaterlopen zijn de Wamp, de Aa en de Molenbeek-Bollaak.

De Grote Nete ontspringt op de zuidwestelijke flank van het Kempisch Hoogplateau en stroomt doorheer de zandige laagvlakte in min of meer zuidwestelijke richting. De Grote Nete ontvangt als belangrijkse zijwaterlopen de Molse Nete, de Wimp en de Grote Laak.

In Lier vormen de Kleine Nete en de Grote Nete samen de Beneden-Nete, waarvan het water via de Rupel naar de Schelde wordt afgevoerd. De belangrijkste zijwaterlopen van de Beneden-Nete zijn de Itterbeek en de Lachenebeek.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.