Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Algemene gegevens

Oppervlakte 1.673 km2
Bodem zand en zandleem
Reliëf vrij vlak met toenemend reliëf naar het oosten toe (Kempens plateau) en enkele geïsoleerde ruggen (Kempense heuvelrug en uitlopers van Diestiaan heuvels)
Verstedelijkingsgraad een kwart van de oppervlakte is sterk verstedelijkt; ten zuiden van het Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals is de verstedelijkingsgraad het hoogst
Open ruimte gras- en weiland, bos en akkerbouw en tuinbouw

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.