Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Hydrografie

Hydrografie


Hoofdwaterlopen
Beneden-Nete, Grote Nete en Kleine Nete
Belangrijke zijwaterlopen Molse Nete, Grote Laak, Wimp, Aa en Molenbeek/Bollaak
Kanalen Albertkanaal, kanaal Bocholt-Herentals, kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, kanaal Dessel-Kwaadmechelen, kanaal naar Beverlo en Netekanaal
Belangrijke stilstaande waters

de zandontginningsplassen in Mol, Dessel en Lommel; de spaarbekkens voor drinkwaterproductie in Lier, Duffel, Ranst en Mechelen en de zwem- en recreatievijvers Zilvermeer, de Lilse Bergen, ... 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.