Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterloopbeheerders

Beheer van de Beneden-Nete, de bevaarbare delen van de Grote Nete en de Kleine Nete en het   Netekanaal                                  

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), afdeling Zeeschelde
Beheer van de overige kanalen binnen het Netebekken nv De Scheepvaart
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie, buiten de polders Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Operationeel Waterbeheer
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie, buiten de polders provincie Antwerpen (grotendeels), provincie Limburg en provincie Vlaams-Brabant
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie, buiten de polders

gemeenten Balen, Heist-op-den-Berg, Lille, Oud-Turnhout, Retie

(De andere gemeenten droegen in 2014 of 2015 het beheer van hun waterlopen gedeeltelijk over aan de provincie. Deze waterlopen zijn geherklasseerd naar waterlopen van tweede categorie.)

Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie en niet-geklasseerde waterlopen binnen polders Polder van Battenbroek, Polder van Lier en Polder van Rumst

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.