Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Okt. 2019 - Droogtecommissie volgt droogte nauwgezet op

Okt. 2019 - Droogtecommissie volgt droogte nauwgezet op

2019 is het derde jaar op rij met droogte.

Vanaf eind juni-begin juli daalden de peilen en afvoeren van de waterlopen sterk. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen ging achteruit en waterlopen dreigden droog te vallen. Om kwetsbare vissoorten en beekhabitats maximaal te beschermen, adviseerde de Droogtecommissie op 16 juli 2019 dan ook om een captatieverbod in te stellen in de stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen.

De commissie blijft de toestand nauwgezet opvolgen en publiceert wekelijks een update van de algemene waterschaarste- en droogtetoestand.

Groot neerslagtekort

Al voor het derde jaar op rij is minder neerslag gevallen dan gemiddeld. Het opgebouwde neerslagtekort zorgt voor zeer lage waterpeilen en afvoeren. De grondwatervoorraden hebben zich afgelopen winter onvoldoende kunnen herstellen, waardoor de peilen en afvoeren van de waterlopen snel dalen wanneer het een tijd niet regent.

De afvoeren in de waterwegen, die gewoonlijk in het najaar hun minima bereiken, zijn in heel wat waterwegen lager dan ooit gemeten in september. Ook in de onbevaarbare waterlopen zijn de peilen op heel wat locaties zeer laag voor de tijd van het jaar. De grondwaterstanden zijn op de meeste plaatsen in Vlaanderen laag of zeer laag voor de tijd van het jaar, en zijn bijna overal historisch zeer laag. Waterbeheerders en waterbedrijven nemen nog steeds maatregelen om water te besparen en de watergebruiken maximaal te kunnen garanderen.

Meer info over de algemene waterschaarste- en droogtetoestand

Advies Droogtecommissie

Op 16 juli 2019 besliste de Droogtecommissie om het algemene waterschaarste- en droogteniveau op te schalen naar niveau 2 (code oranje). Aan de provinciegouverneurs adviseerde ze om een captatieverbod in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen, tenzij er redenen waren waaruit bleek dat het niet nodig was om – op dat moment – een verbod in te stellen (bv. voldoende hoge waterpeilen).

In navolging van het advies hebben de provinciegouverneurs voor het merendeel van de ecologische kwetsbare waterlopen een verbod afgevaardigd, en in West-Vlaanderen ook voor een aantal andere waterlopen. De ingestelde captatieverboden zijn vandaag nog grotendeels van kracht.

oktober 2019

Blauwalgen

De voorbije maanden hebben burgemeesters en gouverneurs verschillende recreatie- en captatieverboden ingesteld omwille van potentieel toxische blauwalgenbloeien.

Bij warm weer en weinig of geen waterstroming bestaat de kans dat blauwalgen beginnen te bloeien en dat houdt gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Snel optreden is de boodschap. Daarom is binnen de CIW een gecoördineerde aanpak uitgewerkt voor blauwalgenbloeien in kanalen, openbare waterlopen en openbare vijvers.

Het kader beschrijft de meldings-, waarschuwings-, opvolgings-, en monitoringsprocedure bij een blauwalgenbloei, bevat afspraken over de instelling van watergebruiksbeperkingen en over de communicatie naar de watergebruikers.

Het kader geeft invulling aan één van de aanbevelingen uit het evaluatierapport Waterschaarste en Droogte 2018.

Meer info over blauwalgen 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid