Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Blauwdruk hemelwater- en droogteplannen aangevuld

In september 2021 publiceerde de CIW een blauwdruk waarmee lokale besturen aan de slag kunnen voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan. Er werd toen aangekondigd dat er nog een aanvulling zou komen voor het afstromend hemelwater van onverharde oppervlaktes. Intussen is de aangevulde blauwdruk beschikbaar. Ook is er duidelijkheid over bestaande plannen (plannen die door de gemeenteraad goedgekeurd zijn vóór 21/03/2022) in relatie tot de blauwdruk.  

Raadpleeg de aangevulde blauwdruk

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.