Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2023 - andere

Voorziene output(s) voor 2023 voor het thema andere:

  • het verder uitwerken van het beleidskader voor aquathermie (PG aquathermie, trekker: DVW)

     

    

  Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2023 kan u hier raadplegen.

  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.