Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2023 - thema waterkwaliteit en ecologie

Een greep uit de voorziene outputs voor 2023 voor het thema waterkwaliteit en ecologie:

  • het ontwikkelen van een interactief geoloket met geïntegreerde tools voor het gebruik van het afwegingskader oeverzones; (ruime) bekendmaking en communicatie over het afwegingskader, het valideren van het afwegingskader in pilootgebieden van het programma Water-Land-Schap (PG visievorming oeverzones, trekker: ANB)
  • het uitwerken van een code van goede praktijk bij de technische aanpak van olieverontreiniging; het organiseren van een infomoment over de Code van Goede Praktijk 'Technische bestrijdingsaanpak van olieverontreiniging' (PG aanpak olieverontreiniging, trekker: VMM)
  • het gefaseerd uitwerken van een toolbox decentrale zuivering die lokale actoren toelaat hun keuze tussen decentrale en centrale rioleringsconcepten vanuit verschillende domeinen af te wegen; het formuleren van beleidsaanbevelingen om drempels i.v.m. decentrale zuivering weg te werken (PG decentrale zuivering, trekker: AQFin)

  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de taken voor 2023 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.