Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Inschrijvingsformulier 7de Demerdag

Onver-GETE-lijke 7de Demerdag

Voor de 7de Demerdag zijn we te gast in de Getestreek. Het wordt een onver-GETE-lijke dag. Het bekkensecretariaat van het Demerbekken en alle partners van de Getestreek kijken uit naar uw komst!

Raadpleeg het programma.

  • Datum en uur: maandag 27 september 2021, vanaf 9u00
  • Locatie: Kasteelhoeve Wange, Eliksemstraat 26 in Wange (Landen)
  • Voor meer info: contacteer het bekkensecretariaat via secretariaat_demer@vmm.be of op het nummer 016 21 12 46

Deelname aan de Demerdag is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot 15 september.  

U vermeldt hierbij uw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast geeft u aan of u aanwezig bent bij de voormiddag presentaties, de broodjeslunch, de excursie en/of de receptie. En uiteraard of u wil gebruik maken van de busdienst van en naar het station van Landen. 

We doen ons best u aan de excursie van uw wens te laten deelnemen, maar indien deze volzet is, moeten we u inschrijven voor een andere excursie. Geef daarom ook uw tweede keuze op.

 

Uw gegevens worden enkel geregistreerd ikv deze inschrijving. Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht om de gegevens die betrekking hebben op u in te zien. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u in voorkomend geval de verbetering of verwijdering ervan aanvragen bij het secretariaat van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, die tevens houder is van de bestanden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.