Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Recente wijzigingen Integraal Waterbeleid

Recente wijzigingen Integraal Waterbeleid

Overzicht recente wijzigingen op de website Integraal Waterbeleid tijdens de afgelopen maand.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.