Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Recente wijzigingen Integraal Waterbeleid

Recente wijzigingen Integraal Waterbeleid

Overzicht recente wijzigingen op de website Integraal Waterbeleid tijdens de afgelopen maand.
 Titel   Type 
Organisatievorm Pagina
organogram Afbeelding
Vragen en meer info Pagina
waterproof Afbeelding
natte natuur Afbeelding
water-landschap Afbeelding
proeftuinen droogte Afbeelding
Loket Blue Deal Formulier
Realisaties Pagina
Wat en waarom Pagina
projectmanagement Afbeelding
picto bevolking Afbeelding
picto klimaat Afbeelding
picto overstroming Afbeelding
picto landbouw Afbeelding
Wat en waarom Blue Deal Afbeelding
Vragen en info Afbeelding
Realisaties Afbeelding
Governance Afbeelding
bekijk het filmpje over de Blue Deal Afbeelding

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.