Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Plans de Gestion

Ici vous trouverez les plans de gestion pour les districts hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse. Ces plans de gestion ont été adoptés par le gouvernement flamand le 8 octobre 2010.

Ces documents sont une traduction des documents « Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde » et « Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas » qui ont été rédigés en néerlandais.

Plan de Gestion pour l'Escaut

Plan de Gestion pour la Meuse

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.