Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

About CIW

The Coordination Committee on Integrated Water Policy (CIW) has been established in March 2004. The CIW is responsible for the coordination of the integrated water policy on the level of the Flemish Region. The CIW is composed of the leading officials of all administrative entities involved in water management.
Tasks of the CIW

The CIW is responsible for the preparation, planning and the monitoring of integrated water policy in the Flemish Region, the committee oversees the functioning of the integrated water management on the level of the sub-basins and is responsible for the implementation of the decisions on integrated water policy of the Flemish government.

Composition of the CIW

The CIW is composed of the administrative entities of the Flemish region involved in water management, the representatives of the authorities of the water management at the local level and a representative of the water companies.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.