Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home

Zoekresultaten

19 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
In de kijker
Bevindt zich in Bekkens / Netebekken
Okt. 2016 - 13de waterforum: Biologische monitoring in water, versie 2.0
Het 13de waterforum, dat plaatsvond op 14 oktober, stond in het teken van innovatieve biologische monitoring in oppervlaktewater. Betrouwbare biologische monitoring is bepalend om de watertoestand van nabij te kunnen opvolgen en effecten van maatregelen te kunnen inschatten.
Bevindt zich in Nieuws
Het blijft droog
Bevindt zich in Nieuws
Dec 2015 - Definitieve Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas
Op 18 december gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Hiermee geeft de Regering haar fiat aan de in de plannen opgenomen maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de plannen werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2018 - Alarmfase (code oranje) voor droogte in heel Vlaanderen
Bevindt zich in Nieuws
Okt 2011 - Nieuwe website integraal waterbeleid
In oktober lanceerde de CIW haar nieuwe website www.integraalwaterbeleid.be.
Bevindt zich in Nieuws
Nov 2011 - Congres Watertoets
Op 10 november organiseert de CIW een congres over de watertoets.
Bevindt zich in Nieuws
Nov 2011 - Overstromingsveilig bouwen en wonen
Met deze brochure informeert de CIW over hoe overstromingsveilig te bouwen en wonen.
Bevindt zich in Nieuws
Juni 2012 - Op weg naar een positieve toekomstvisie voor sediment
Op 1 juni 2012 organiseert de CIW haar 9de Waterforum: De verdoken schakel in het waterbeleid.
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2012 - Vereenvouding integraal waterbeleid principieel goedgekeurd
Op 20/07/2012 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring verleend aan een wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid. De wijziging beoogt een vereenvoudiging van de manier waarop het waterbeleid in Vlaanderen georganiseerd en gepland wordt. Ook enkele aanbevelingen uit de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende het beheersen van wateroverlast zijn meegenomen. Het voorstel werd voorbereid door de CIW.
Bevindt zich in Nieuws
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid