Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking

Overleg en participatie vormen één van de bouwstenen van het integraal waterbeleid. Hoewel deze manier van werken heel wat energie en tijd vragen, is het vaak de meest efficiënte manier om tot een duurzame oplossing voor een bepaald “watervraagstuk” te komen . Belangrijk hierbij is dat alle relevante partijen van meet af aan in het overleg betrokken worden.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid