Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Cross-platformevent Water@work, programma

Programma

13u30-13u50: Verwelkoming

 • Verwelkoming door Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, en Bernard De Potter, administrateur-generaal van VMM en voorzitter van de CIW

BLOK 1 | Samen kennis delen en aftoetsen Samen kennis delen en aftoetsen:

13u50-14u30: Het platform als kennisdeler, inspirator en klankbord

 • Welke onderwerpen brengen we op de gesprekstafel van het platform onderzoek, ontwikkeling en innovatie?
 • Zomerdialogen en werkpaden, wegwijzers naar een meer circulair watergebruik
 • Prijszetting, steunmechanismen, audits en waterdiensten als hefbomen voor een circulair watergebruik: hoe kijkt de sector hier tegen aan?

14u30-14u40: INTERACTIEF moment

BLOK 2 | Samen actie opzettenSamen actie opzetten

14u40-15u15:  Matchmaking tussen mensen en middelen

 • Samen voor meer kennis en innovatie met het partnerschap Water4All
 • Data & digitalisering en water & Europa, bij uitstek thema’s waar samenwerking en netwerking hét verschil kunnen maken
 • De weg naar innovatie vraagt een sterk netwerk: matchmaking op gang trekken en verzilveren
 • Platformwerking vanuit de bril van de actoren

15u15-15u20: INTERACTIEF moment

BLOK 3 | Samen engagement aangaanSamen engagement aangaan

15u20-15u45: De platformwerking als, katalysator, verbinder en versneller

 • Een eerste reflectie bij de platformwerking water
 • Daarvoor doen we het! Inkijk in de Vlaamse Waterdagen
 • To be continued. Wat mag je nog verwachten?

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.