Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Infomoment Oost-Vlaanderen

Op 29 januari 2021 vond het provinciale webinar voor Antwerpen over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 plaats.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.