Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in de speerpuntgebieden versterken - Katrien Piessens & Tom De Bie, VMM, bekkensecretariaat Dijle-Zenne

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.