Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Uniek participatietraject in het stroomgebied van de Kerkebeek. Samen kunnen we meer - Sven Verbeke, VMM & Wim Velghe, bewoner Sint-Michiels Brugge

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.