Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Apr. 2019 - Aanpak voor verdere uitbouw CIW partnernetwerk goedgekeurd

Apr. 2019 - Aanpak voor verdere uitbouw CIW partnernetwerk goedgekeurd

De CIW wil haar werking optimaliseren en haar partner-netwerk verder uitbouwen. Op 22 maart 2019 keurde ze het plan van aanpak goed dat beschrijft hoe ze de CIW-actoren, belanghebbenden en kennisinstellingen bij dit proces wil betrekken en welke instrumenten ze daarvoor inzet.

De aanpak gaat uit van twee sporen: (1) een evaluatie en optimalisatie van de huidige CIW-werking en organisatiestructuur, en (2) een verkennen van de mogelijkheden voor de uitbouw van het CIW-partnernetwerk.

Een aantal CIW-leden zullen hun contacten uitnodigen op een stakeholders-ontmoetingssessie om samen een sectorstandpunt voor te bereiden. Er komt ook een designteam waar CIW-actoren en belanghebbenden hun voorstellen en inzichten kunnen delen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid