Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2018 - Blauwdruk waterbeleidsnota 2020-2025 goedgekeurd

Blauwdruk waterbeleidsnota (nieuwsbrief april 2018)        

Op 12 maart 2018 keurde de CIW de blauwdruk voor de volgende waterbeleidsnota goed. De blauwdruk is het resultaat van besprekingen binnen de CIW-werkgroepen. Ook de suggesties uit het participatietraject met de sectoren en lokale besturen zijn meegenomen. Het document vormt de basis voor het verder uitschrijven van de ontwerpteksten voor de waterbeleidsnota.

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar haar visie op het integraal waterbeleid vastlegt in een waterbeleidsnota en dat de CIW instaat voor de voorbereiding ervan. Ten laatste eind 2019 zal de Vlaamse Regering de 3de waterbeleidsnota goedkeuren.

Van blauwdruk naar ontwerp

De blauwdruk geeft op hoofdlijnen de structuur en de inhoud voor de volgende waterbeleidsnota. Het document bevat:

  • de strategische krachtlijnen waarin de Vlaamse Regering haar visie op het integraal waterbeleid zal vastleggen
  • de doelstellingen die verdere invulling zullen geven aan elke krachtlijn
  • de onderwerpen die binnen de krachtlijnen en doelstellingen aan bod zullen komen.

De CIW-werkgroepen gaan nu met de blauwdruk aan de slag. Tegen eind dit jaar zullen zij de ontwerpteksten voor de waterbeleidsnota uitschrijven. Dan gaat de waterbeleidsnota, samen met het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties, in openbaar onderzoek.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.