Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2022 - CIW informeert adviesraden over werking

Op 2 december 2021 kwam de CIW klankbordgroep opnieuw samen. Leden van de Minaraad, SERV, SALV en SARO kregen er uitleg over de algemene projectwerking en de platformwerking.

Vier CIW-initiatieven werden meer in detail toegelicht:

  • het projectmanagement van de Blue Deal
  • het afwegingskader voor prioritaire watergebruiken bij waterschaarste door droogte
  • de blauwdruk voor de hemelwater- en droogteplannen
  • het afwegingskader voor oeverzones.

De adviesraden kregen ook de mogelijkheid om suggesties te formuleren bij het CIW-werkprogramma 2022.

In maart 2022 komt de klankbordgroep opnieuw samen. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.