Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - CIW keurt voorlopige overstromingsrisicobeoordeling goed

In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn maakte de CIW een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling op. Daarin is Vlaanderen integraal aangeduid als een gebied met een potentieel significant overstromingsrisico.

De voorlopige overstromingsrisicobeoordeling neemt de economische, sociale, ecologische en culturele schade bij overstromingen vanuit waterlopen, door intense regen of vanuit de zee in beschouwing.

Ze houdt daarbij rekening met historische overstromingen, mogelijke toekomstige overstromingen en ontwikkelingen op lange termijn zoals klimaatverandering en veranderingen in landgebruik.

Voor de gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico moeten lidstaten overstromingsgevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en  overstromingsrisicobeheerplannen opmaken.

       Voorlopige overstromingsrisicobeoordeling

 

Raadpleeg het rapport "De Voorlopige OverstromingsRisicoBeoordeling in Vlaanderen", zoals goedgekeurd door de CIW op 14 december 2018.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.