Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - Europese evaluatie over stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 beschikbaar

Op 26 februari publiceerde de Europese Commissie haar evaluatieverslag over de uitvoering van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Het verslag omvat een hele reeks documenten, waaronder een globale evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen voor de periode 2016-2021, en evaluatierapporten per lidstaat.

De komende weken zal een meer gedetailleerde evaluatie van de Belgische rapporten gebeuren, zodat we de
aanbevelingen kunnen meenemen bij de voorbereiding van de volgende plannen voor de periode 2022-2027.

De evaluatie kadert in de fitness check die de Europese Commissie momenteel uitvoert voor de kaderrichtlijn Water, haar dochterrichtlijnen en de Overstromingsrichtlijn.

Alle documenten zijn beschikbaar op de website van de Commissie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.