Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Aug. 2018 - Code oranje voor droogte blijft behouden, maar met versoepeling aantal maatregelen

Aug. 2018 - Code oranje voor droogte blijft behouden, maar met versoepeling aantal maatregelen

Spaarzaamheid blijft echter geboden

Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijven de peilen en debieten van vele rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg.

De regen vulde de regenwaterputten aan, waardoor er opnieuw regenwater beschikbaar is voor toepassingen zoals spoelen van toiletten, water geven in de tuin,… Samen met de lagere temperaturen zorgt dit voor een daling van het drinkwaterverbruik naar een normaal niveau voor de tijd van het jaar.

Er is niet genoeg regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. De komende dagen blijven de temperaturen normaal voor de tijd van het jaar, maar worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Omdat het erg droog blijft in Vlaanderen, behoudt de Droogtecommissie code oranje (alarmfase) voor heel Vlaanderen, maar met advies tot aanpassing van een aantal maatregelen. 

Welke aanpassingen aan de maatregelen worden geadviseerd?

Omwille van het gedaalde drinkwaterverbruik en de beschikbaarheid van regenwater verdwijnt de nood aan beperkingen op het gebruik van leidingwater,  grondwater en regenwater. Daarom adviseert de Droogtecommissie aan de bevoegde instanties om de gebruiksbeperkingen in te trekken. Het gaat dan onder meer om het wassen van de wagen, besproeien van gazon en tuinen, beregenen van sportvelden en akkers, ...

Water is en blijft een schaars goed. De Droogtecommissie blijft dan ook oproepen tot spaarzaam gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater. 

Advies om bestaande captatieverboden te behouden

Omwille van de aanhoudend lage waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen adviseert de Droogtecommissie om het verbod op captatie uit alle onbevaarbare waterlopen te behouden.

Ook op de bevaarbare waterlopen waar al – omwille van de aanwezigheid van blauwalgen – een captatie- en recreatieverbod geldt, adviseert de Droogtecommissie om het verbod te behouden. 

Waar gelden welke maatregelen?

Het advies van de Droogtecommissie is overgemaakt aan alle Vlaamse gouverneurs. Zij hebben de bevoegdheid om de maatregelen in hun provincie aan te passen. 

Hoe zal het evolueren?

De toestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt wordt dit via de website www.opdehoogtevandroogte.be gecommuniceerd.

Gerelateerde inhoud
Droogtecommissie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.