Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 afgesloten

Op 14 maart 2021 liep het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 af. De CIW gaat nu, samen met de bekkensecretariaten, met de ontvangen opmerkingen en adviezen aan de slag. 

Ze onderzoeken alle opmerkingen en adviezen, verwerken ze in overwegingsdocumenten, passen de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en leggen deze voor aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering zal de plannen ten laatste op 22 december 2021 vaststellen.

 

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, zijn er ook bekkenspecifieke delen voor de 11 bekkens en grondwatersysteemspecifieke delen voor de 6 grondwatersystemen.

Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die per gemeente vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd moet worden en wat de prioriteiten zijn, zijn in de plannen opgenomen.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.