Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Sept. 2021 - Programmamanagement Blue Deal van start

De talrijke acties van de Blue Deal en de vele actoren die meewerken aan de uitvoering ervan, maken het tot een heuse uitdaging om het gehele programma op te volgen en te coördineren. Om de high level taskforce droogte, die waakt over de uitvoering van de Blue Deal, te ondersteunen, is een overkoepelend programmamanagement ingericht in de schoot van de CIW.

Een consortium met deskundigen van KPMG, Common Ground en Sumaqua is onder de arm genomen om dit overkoepelende programmamanagement concreet uit te werken.

Een high level taskforce met de betrokken ministers, gouverneurs, beleidsmakers en wetenschappers, onder leiding van minister Z. DEMIR, waakt over de uitvoering van de Blue Deal. Ze doet dat door de voortgang van de acties te evalueren en waar nodig aanvullende voorstellen te formuleren. 

Overkoepelend programmamanagement ondersteunt high level taskforce

logo

Een overkoepelend programmamanagement in de schoot van de CIW ondersteunt de taskforce. Sinds juli 2021 versterkt een consortium van externe dienstverleners het programmamanagement.

Het programmamanagement staat in voor:

  • de algemene programmacoördinatie, waar de focus ligt op de opvolging van de Blue Deal acties en op de voortgangsrapportering
  • het overleg met de stakeholders en de communicatie over de acties
  • een systeem om de impact van de terreinacties op het watersysteem te beoordelen en om de efficiëntie en effectiviteit van acties te evalueren
  • het databeheer en de dataontsluiting en het genereren van de relevante beleidsinfo.  

Werk op de plank

Op de planning van het overkoepelend programmamanagement voor de komende maanden staan alvast:

  • interviews met sleutelactoren van de Blue Deal over de gewenste ondersteuning en dienstverlening
  • het structureren van alle initiatieven van de Blue Deal en aanverwante initiatieven
  • de uitwerking van impactindicatoren voor de opvolging van de Vlaamse Veerkracht-projecten (cluster Blue Deal)
  • de uitwerking van de aanpak voor de opvolging en de voortgangsrapportering en het inrichten van de loketfunctie
  • de uitwerking van een communicatie- en participatiestrategie met een toegankelijke website als centraal communicatie-instrument.

Meer info over de Blue Deal

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.