Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Apr. 2019 - CIW geeft goedkeuring aan tussentijdse evaluatie van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Apr. 2019 - CIW geeft goedkeuring aan tussentijdse evaluatie van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan de tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. De evaluatie was voorzien in actie 9_A_0010 van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen.

Het rapport behandelt de voortgang in de uitvoering van het maatregelenprogramma en schetst het verloop van de toestand van de waterlichamen voor de jaren 2016 en 2017. Bijzondere aandacht gaat naar de toestand in de speerpuntgebieden en in de grondwaterlichamen waarvoor een herstelprogramma loopt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid