Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2019 - Uitbouw CIW 2.0: hoe ver staan we?

In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk verder uit te bouwen. De aanpak gaat uit van twee sporen.

Het eerste spoor werkt aan de evaluatie en optimalisatie van de CIW-werking en organisatiestructuur. Het tweede spoor verkent de mogelijkheden voor de uitbouw van het CIW-partnernetwerk.

Intussen hebben CIW-actoren, belanghebbenden en kennisinstellingen hun ideeën en suggesties meegegeven tijdens het CIW-netwerkmoment van 13 maart, de stakeholderontmoetingen die de CIW-partners organiseerden, de interne gedachtewisseling van 24 juni en via een online participatieplatform.

De voorstellen zijn gebundeld in 14 kernboodschappen voor de CIW en 6 hefbomen om te komen tot een CIW 2.0. De geformuleerde kernboodschappen en hefbomen werden besproken tijdens een bijzondere CIW-vergadering op 17 september 2019.CIW 2.0

Intussen wordt ook al gestart met de uitwerking van de eerste hefboom, nl. het vormgeven aan een gemeenschappelijk referentiekader voor het integraal waterbeleid, als basis voor de uitwerking van een missie en visie voor de toekomstige CIW. Een eerste aanzet zal voorgelegd worden aan de CIW-vergadering van 16 oktober.

Om het kader te laten uitgroeien tot het gemeenschappelijk referentiekader van alle CIW-partners en bij uitbreiding van alle actoren die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid in Vlaanderen, voorzien we later dit jaar ook een bespreking met de stakeholders tijdens een netwerkevent. De datum van dat netwerkevent wordt nog gecommuniceerd.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.