Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2016 - Werken aan betere handhaving privéwaterafvoer

Het handhaven van de correcte aansluiting van huishoudelijk afvalwater en van het afkoppelen van regenwater is één van de prioritaire handhavingsthema’s van het integraal waterbeleid. De CIW nam op 22 juni 2016 kennis van de instrumenten die gemeenten en rioolbeheerders hiervoor kunnen inzetten en keurde een aanpak goed om de handhaving van een correcte aansluiting van de privéwaterafvoer verder te verbeteren.

 

Handhaving is veel meer dan het inzetten van formele juridische instrumenten. Een goede communicatie en sensibilisering, een grondig nazicht van vergunningsaanvragen, een nauwgezette opvolging van dossiers en afgeleverde vergunningen, of het versturen van een aanmaning kan er voor zorgen dat u niet tot een effectieve handhaving moet overgaan.


Een waaier aan mogelijkheden

Een waarborg bij een bouwvergunning, een subsidie, een gemeentelijke belasting, …  Gemeenten en rioolbeheerders hebben tal van mogelijkheden om hun burgers aan te sporen tot een correcte aansluiting van de privéwaterafvoer.

Een overzicht van gekende en minder gekende instrumenten is opgenomen in een nieuwe rubriek ‘handhaving’ op deze website.


Naar duidelijkere handhavingsmogelijkheden

Tegen medio 2017 werkt de CIW aan een draaiboek met een overzicht van de taken voor elke betrokkene: gemeente, rioolbeheerder, verschillende toezichthouders, VMM, politie en parket. Het draaiboek zal een aanbevolen werkmethode voor het uitvoeren van de vaststellingen en afspraken over de afhandeling van PV's bevatten. Ook modeldocumenten voor PV’s, ingebrekestelling, enz. zijn in het draaiboek voorzien.

Daarnaast zal de CIW opvolgen hoe er in de praktijk omgegaan wordt met opgestelde PV’s en onderzoekt ze of het nodig is om regelgeving aan te passen om de handhavingsmogelijkheden te optimaliseren.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.