Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Code oranje voor droogte blijft behouden, maar met versoepeling aantal maatregelen

Spaarzaamheid blijft echter geboden

Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijven de peilen en debieten van vele rivieren en beken zeer laag. Door de lage waterpeilen en hoge watertemperatuur verslechtert de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg.

De regen vulde de regenwaterputten aan, waardoor...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid