Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Het blijft droog

Het blijft erg droog. Code oranje voor droogte blijft daarom aangehouden in heel Vlaanderen. De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Sommige waarden behoren tot de laagst gemeten waarden voor de tijd van het jaar.

De neerslag van afgelopen weken is...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid