Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd

Op vrijdag 22 juni 2018 is de Vlaamse droogtecommissie officieel geïnstalleerd. De commissie zal de informatie-uitwisseling en de coördinatie van maatregelen verzorgen bij waterschaarste door droogte.

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid