Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Nieuwe afbakening risicozones overstromingen

Vanaf  1 januari 2018 is een nieuwe afbakening van de risicozones voor overstromingen van kracht. Deze risicozones kaderen in de verzekering tegen natuurrampen. Elke brandverzekering bevat verplicht een dekking tegen natuurrampen, waaronder overstromingen.

In risicozones kunnen verzekeraars een hogere verzekeringspremie vragen. Bovendien hebben ze het recht om de dekking tegen...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid