Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Jan. 2017 - Geoloket watertoets toont sinds kort waterbeheerder

Een woning of bouwgrond ligt in overstromingsgevoelig gebied en u wil meer weten over mogelijke wateroverlast op die plek of over de voorwaarden waarmee u moet rekening houden bij de (ver)bouwwerken. Neem dan contact op met de beheerder van de waterloop waarnaar het perceel afstroomt.

Sinds kort staat de...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid