Home
Samen werken aan water - baseline

Definitieve Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas

 

Vlaanderen neemt maatregelen om de toestand van onze watersystemen te verbeteren

Om de toestand van het oppervlakte- en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen, neemt Vlaanderen de komende jaren heel wat maatregelen. Voorbeelden zijn de aanleg van bufferstroken, het herstel van de structuur van...