Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Kaart overstromingsgevoelige gebieden aangepast

Ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts keurden een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De kaart treedt op 1 juli 2017 in werking.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden toont de effectief overstromingsgevoelige gebieden en de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen. Vergunningverleners gebruiken deze kaart om de watertoets toe...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid