Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Circulair watergebruik: hoe voor een versnelling zorgen?

Het platform Circulair Water, een publiek-privaat samenwerkingsverband, onderzoekt hoe we circulair watergebruik kunnen versnellen. 💡 In de uitdagingenbundel vind je uitdagingen en oplossingen voor circulair watergebruik uit lopende projecten en initiatieven. Je raadpleegt er tips, tools en mogelijke acties die je kan ondernemen om zelf aan de slag te gaan met circulair watergebruik of om circulair watergebruik te helpen versnellen.

Blader door de uitdagingenbundel

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.