Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

2022 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend overleg over Spierebeken

Foto: monding Grote Spiere-Fabrieksbeek in de Espierres Blanche (grens met Wallonië)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.