Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Dijle-Zennebekken

Kaart van het Dijle-Zennebekken

Dijle-Zennebekken (fotoselectie)

Het Dijle-Zennebekken wordt gevormd door de Vlaamse delen van de afstroomgebieden van de Dijle en van de Zenne. Het grootste deel van het bekken (87%) ligt in de provincie Vlaams-Brabant, de overige 13% in de provincie Antwerpen. 27 gemeenten liggen volledig binnen het bekken, 24 gemeenten ten dele.

Het bekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 8 speerpuntgebieden (IJse, Laan, Dijle opwaarts Leuven, Voer, Weesbeek, Vrouwvliet, Barebeek, Vunt) en 12 aandachtsgebieden (Nethen, Leibeek-Laakbeek, Zuunbeek, Laak, Woluwe, Bevaarbare Dijle en Sigmagebieden, Zenne-Maalbeek-Aabeek, Dijle van Leuven tot Werchter, Molenbeek-Bierbeek, Zenne ten zuiden van BHG, Molenbeek-Hallerbosbeken, Neerpedebeek-Kleine Maalbeek) willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.