Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Dijle-Zennebekken

Kaart van het Dijle-Zennebekken

Dijle-Zennebekken (fotoselectie)

Het Dijle-Zennebekken wordt gevormd door de Vlaamse delen van de afstroomgebieden van de Dijle en van de Zenne. Het grootste deel van het bekken (87%) ligt in de provincie Vlaams-Brabant, de overige 13% in de provincie Antwerpen. 27 gemeenten liggen volledig binnen het bekken, 24 gemeenten ten dele.

Het bekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

In 2 speerpuntgebieden en 11 aandachtsgebieden willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking.  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.