Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Investeren in vismigratie loont: rivierprik terug van weggeweest!

De Dijle is één van de waterlopen waar de voorbije jaren werd ingezet op het herstellen van vrije vismigratie. In principe kunnen vissen opnieuw over de volledige waterloop migreren tot in de boven- en zijlopen in Wallonië. De situatie in de Leuvense binnenstad, waar de Dijle in verschillende zijarmen vertakt, blijft echter complex. Op vraag van VMM voerde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) daarom in 2020 en 2021 een evaluatieonderzoek uit om na te gaan welke vissen gebruik maken van de aangelegde visdoorgangen. Met enkele opmerkelijke vaststellingen als resultaat.

Nov. 2019 - Strategisch project Zennevallei

Een groot deel van de Zennevallei ten zuiden van Brussel ligt er versnipperd bij. De vallei is er een wanordelijke mozaïek van water, bedrijven, woningen, spoorwegen en weginfrastructuur.

Nov. 2019 - Sigmaproject Dijlemonding en Bovendijle, een update

Nu de gevolgen van klimaatverandering ook bij ons in Vlaanderen merkbaar worden, is het Sigmaplan meer dan ooit noodzakelijk om ons beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde én om waterlopen natuurlijker en veerkrachtiger te maken.

Nov. 2019 - Een doorbraak voor de Laak?

‘De Laak: een vallei vol kansen’ is één van de 14 initiatieven van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het project wil bijdragen aan het ecologisch en hydrologisch herstel van de Laak en haar vallei.

Integraal project voor de Maalbeek

De Maalbeek en haar zijloop de Amelvonnebeek vormen een belangrijke verbindende blauwe ader door de Groene Noordrand rond Brussel. De waterkwaliteit van de Maalbeek is de laatste jaren sterk verbeterd, maar toch blijven er nog een aantal knelpunten.

IJsedag: water aan zet in de IJsevallei

In de IJsevallei, één van de speerpuntgebieden in het Dijle-Zennebekken, beweegt er heel wat. Om al deze plannen en initiatieven aan het grote publiek voor te stellen, werd op 23 september 2018 aan de Molen van Loonbeek in Huldenberg een IJsedag georganiseerd.

Feb. 2018 - Mechelen opnieuw stad aan het water

Door de sterk verbeterde waterkwaliteit richten meer en meer steden hun blik opnieuw naar het water. Ook Mechelen nam een reeks initiatieven om het water terug zichtbaar te maken, en met succes! Momenteel worden de vliet in de Zakstraat en de Binnendijle nabij de Zandpoortvest opengelegd.

Feb. 2018 - Waterkwaliteit Barebeek spectaculair verbeterd

De Barebeek, gelegen tussen de luchthaven van Zaventem en Mechelen, was lang één van de meest vervuilde waterlopen binnen het Dijle-Zennebekken. Dankzij de inspanningen op het gebied van riolering en waterzuivering is de waterkwaliteit de laatste 10 jaar opmerkelijk verbeterd. De verbeterde waterkwaliteit weerspiegelt zich nu ook in een heropleving van het biologische leven. Zowel waterplanten als ongewervelden vinden de weg terug naar de Barebeek.

Juli 2017 - Life Belini van start

Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.

Juli 2017 - Visie voor herstel Grote Laak enthousiast onthaald

Eind 2016 schaarden de verschillende partners zich na jarenlang studiewerk en overleg achter één gedragen visie voor de Demer- en Laakvallei. Dit voorjaar werd de visie voorgesteld tijdens drie drukbezochte infomarkten in Werchter, Aarschot en Zichem. Dat ook het herstel van de Grote Laak in de visie geïntegreerd is, kon op veel enthousiasme rekenen.

Juli 2017 - Signaalgebieden reeks 3 goedgekeurd

Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de signaalgebieden van reeks 3. Voor het Dijle-Zennebekken gaat het om 7 gebieden in Beersel, Bonheiden, Heist-op-den-Berg, Leuven, Mechelen en Zemst. De beslissingen zijn door het bekkenbestuur, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, voorbereid.

Dec. 2016 - Chap’eau voor de IJse

Zondag 25 september stond de IJse volop in de belangstelling tijdens de derde editie van Chap’eau in Overijse. De IJse stroomde er vele jaren onder de grond, maar is nu weer prominent aanwezig in de dorpskern. Dankzij haar goede waterkwaliteit is de IJse in het stroomgebiedbeheerplan aangeduid als speerpuntgebied. Een goede watertoestand in 2021 is er haalbaar.

Dec. 2016 - Welkom op de Dijle-Zennedag

Er beweegt heel wat op het vlak van waterbeheer in het Dijle-Zennebekken. Op 14 december kan iedereen die betrokken is bij het waterbeheer in het Dijle-Zennebekken kennis maken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking, nieuwe ontwikkelingen en enkele realisaties op het terrein. U komt toch ook?

Dec. 2016 - Partners akkoord over toekomst Laakvallei

Op 28 oktober onderschreven alle betrokken partners, waaronder het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, de toekomstplannen voor de Demer- en Laakvallei. Met dit akkoord willen ze de natuurlijke relatie tussen de Demer en de Laak en hun valleien herstellen. Ook het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken zet mee zijn schouders onder dit project via het integraal project voor de Laak om op termijn de goede toestand in dit aandachtsgebied te halen.

Dec. 2016 - De Vunt opnieuw zichtbaar in Leuven

De Vunt die jarenlang ondergronds door Leuven stroomde, is opnieuw zichtbaar in de stad. Na het openleggen van de Dijle en de Voer werkten de VMM, KU Leuven en de stad Leuven ook hier samen aan het herwaarderen van waterlopen in de stadskern. Het project werd in mei 2016 officieel ingehuldigd en toont aan dat water een plaats verdient in de publieke ruimte.

Dec. 2016 - Integraal project voor de Laan opgestart

In het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde is de Laan aangeduid als speerpuntgebied. Als we voldoende investeren in de waterloop en zijn afstroomgebied is de goede toestand er haalbaar tegen 2021. Een goede samenwerking binnen Vlaanderen en met Wallonië zijn hierbij essentieel. Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken trekt alvast aan de kar en startte een integraal project op.

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Dijle-Zennebekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Dijle-Zennebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.