Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2019 - Strategisch project Zennevallei

Een groot deel van de Zennevallei ten zuiden van Brussel ligt er versnipperd bij. De vallei is er een wanordelijke mozaïek van water, bedrijven, woningen, spoorwegen en weginfrastructuur.

Om de leefbaarheid te verbeteren, werken de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zennevallei en Pajottenland en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle samen met andere partners aan het Strategisch project Zennevallei. In twee projectgebieden staat water centraal.

De Zennebeemden

Op het grensgebied tussen Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos vertoont de Zenne nog een sterk meanderend karakter. Het deelproject ‘De vallei van de Zennebeemden’ is één van de 14 projecten van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Met dit project trachten de partners het gebied recreatief te ontsluiten en meer ruimte te creëren voor de Zenne.

De Zennebeemden vormen een natuurlijke waterbuffer. Het is de enige locatie in het Vlaams deel van de Zennevallei waar we nog een grote hoeveelheid water kunnen bergen, zodat het risico op overstromingen in de woonkernen en bedrijvenzones vermindert. De VMM onderzoekt momenteel op welke manier de Zennebeemden efficiënter kunnen ingeschakeld worden om piekdebieten op te vangen. De soortenarme populierenbossen zullen op termijn plaatsmaken voor een meer waterbestendig en divers broekbos met o.a. zwarte els.Zennevallei 1 

De Zenneweide

Deze groene zone ten noordoosten van Lembeek centrum krijgt een herbestemming. Ongeveer 4 ha bedrijvenzone wordt als natuurpark ingericht en een effectieve ontharding van het terrein wordt voorzien. Dit is één van de goedgekeurde projecten binnen ‘Proeftuinen Ontharding’.

De VMM bekijkt of ze er de oude meander 'de Kleine Zenne' opnieuw watervoerend kan maken en hoe ze deze zone een ecologische en recreatieve invulling kan geven, met respect voor de geschiedenis van de voormalige molensite.

In mei stond de site nog feestelijk in de kijker tijdens het jaarlijkse Zennefeest.

Zennevallei 2

 

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.