Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2024 - Amelvonnebeek meandert door Plantentuin Meise

Eind oktober stelden Plantentuin Meise, de Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Brabantse Kouters en provincie Vlaams-Brabant trots de nieuwe Amelvonnebeek voor. In september stroomde de grootste zijbeek van de Maalbeek hier nog in een rechtgetrokken tracé. Door de beek opnieuw te laten meanderen, vertraagt de waterafvoer en krijgt natte natuur meer kansen.

Het einde van de graafwerken betekende ook het startschot voor het programma Water-Land-Schap Groene Noordrand. De hermeandering van de Amelvonnebeek is trouwens de eerste realisatie in Vlaanderen van de Water-Land-Schap 2.0 projecten; projecten die met de Blue Deal-middelen gefinancierd worden.

De werken vormen ook een belangrijk onderdeel van het integraal project van de Maalbeek, dat getrokken wordt door het bekkensecretariaat en het strategisch project Groene Noordrand, en dat streeft naar een veerkrachtig en gezond watersysteem in het gehele afstroomgebied. 

De Amelvonnebeek stroomt van west naar oost over het domein van Plantentuin Meise, door een boscomplex, graslanden en langs de gekende kasteelvijver. Tot enkele maanden geleden stroomde de beek nog in een rechtgetrokken tracé van 120 meter.

dec. 2023, (c) plantentuin Meise

Grote delen van de Amelvonnebeek en de stroomafwaarts gelegen Maalbeek zijn overstromingsgevoelig. Door de beek opnieuw te laten meanderen, vertraagt de waterafvoer en krijgt natte natuur meer kansen. Dit deel van de beek is voortaan dubbel zo lang en kan maar liefst 10 keer meer water bergen. Eens de beek haar natuurlijke loop helemaal heeft teruggekregen, zal ook een moerasbos aangeplant worden.

Meanderende Avelonnebeek, (c) Plantentuin Meise

Water-Land-Schapsproject Klimaatrobuuste Groene Noordrand

In de regio van de Groene Noordrand focust het programma Water+Land+Schap op de droogte- en wateruitdagingen in de Maalbeek-, Amelvonnebeek- en Tangebeekvallei en op hun aanliggende kouters (hoger gelegen akkercomplexen). De Vlaamse Rand is extra gevoelig voor natte én droge extremen. De beekvalleien maken hier de overgang van het Brabants leemplateau naar de Vlaamse vallei. Ze zijn erg smal, zowel in de open ruimte als in de bebouwde gebieden. Door de hoge verstedelijking is de oppervlakte ook erg verzegeld. Infrastructuur versnippert bovendien de beekvalleien. Dat maakt de valleien extra overstromingsgevoelig. Om het landschap duurzaam te wapenen tegen weersextremen moeten oplossingen gezocht worden op de landbouwkouters én in de beekvalleien.

Plantentuin Meise is één van de partners van Water-Land-Schap Klimaatrobuuste Groene Noordrand. In Meise, Grimbergen en Wemmel staan de eerste werven op de planning, op openbare terreinen en bij landbouwbedrijven. Ook Asse, Merchtem en Vilvoorde zijn partner.

dec 2023, (c) Theo De Vos

Avelonnebeek Meise, groepsfoto, (c) Theo De Vos

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.