Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2024 - Nellebeek: beton maakt plaats voor ecologie

De Nellebeek, een belangrijke zijbeek van de IJse in Overijse, is in de loop der jaren op verschillende plaatsen overdekt of met betonelementen vastgelegd. Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Overijse en de Vlaamse Landmaatschappij werken aan het herstel van de natuurlijke structuur van de beek. Over een afstand van 315 meter werden alle betonnen elementen verwijderd.

De beek is zo natuurlijk mogelijk heringericht. Langs de rechteroever blijft de beek zoveel mogelijk onverhard zodat ze terug kan meanderen. Langs de linkeroever is dit niet mogelijk. De beek ligt er te dicht bij de straat.

2023, (c) Peter Maris

Door de ingrepen kan het water opnieuw infiltreren en komt er ook meer leven in de Nellebeek. De beek vormt zo weer een groenblauwe verbinding tussen de uitlopers van het Zoniënwoud en de IJsevallei.

Nellebeek, (c) Peter Maris

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.