Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

IJsedag: water aan zet in de IJsevallei

In de IJsevallei, één van de speerpuntgebieden in het Dijle-Zennebekken, beweegt er heel wat. Om al deze plannen en initiatieven aan het grote publiek voor te stellen, werd op 23 september 2018 aan de Molen van Loonbeek in Huldenberg een IJsedag georganiseerd.

De VMM gaf toelichting bij de plannen voor de aanleg van een vistrap aan de molen van Loonbeek, de VLM gaf  uitleg over de landinrichtingsprojecten en het bekkensecretariaat plaatste de acties in een breder kader aan de hand van een infokrantje.  Ook het Europese Life Integrated project Belini kwam aan bod. 

Tijdens de begeleide wandeling in de namiddag werden al deze plannen verder geduid op het terrein en konden  geïnteresseerden zelf vaststellen hoe de verschillende diensten van de Vlaamse overheid samenwerken en de krachten bundelen om de IJse in een goede toestand te krijgen.

Ook de afvissing trok veel kijklustigen. Rivierdonderpad, paling, riviergrondel, bermpje, beekforel en blankvoorn waren enkele van de gevangen vissoorten. Na een fikse regenbui steeg het debiet van de IJse en werd het heldere water snel troebel. Dit onderstreepte nog eens het belang van de voorziene erosiemaatregelen en afkoppelingswerken die tijdens de wandeling werden toegelicht.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.