Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2024 - Nationaal park Brabantse Wouden goedgekeurd

Sinds midden oktober is er een nationaal park in het Dijle-Zennebekken: het Nationaal Park Brabantse Wouden. Het park omvat het Hallerbos, het Zoniënwoud, het Meerdaalwoud en de Dijlevallei, samen goed voor meer dan 10.000 ha waardevolle natuur. De groene valleien van Dijle, Laan en IJse, en ook Voer en Molenbeek vormen de natuurlijke ruggengraat van de Brabantse Wouden.

Tussen deze wouden ligt een mozaïek van bossen, akkers en weiden, met daarbij authentieke dorpen en voor Vlaanderen unieke natuurlijke rivier- en valleisystemen. De groene valleien van Dijle, Laan en IJse, en ook Voer en Molenbeek vormen blauwgroene aders door de Brabantse Wouden. Het versterken van deze aders is een belangrijke ambitie om de verschillende kerngebieden op een robuuste manier met elkaar te verbinden.

Aan de erkenning als Nationaal Park hangt een structurele ondersteuning vast van de Vlaamse overheid.

Speerpuntgebieden

Door hun grote ecologische waarde kregen de rivieren in het nationale park Brabantse Wouden ook in het stroomgebiedbeheerplan een hoge prioriteit. Zowel Laan, IJse, Dijle als Voer zijn speerpuntgebieden.

Via integrale projecten brengt het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken verschillende partners bij elkaar om samen te werken aan klimaatrobuustere en ecologisch waardevolle rivieren en valleien, en willen we ons blijven inzetten om de blauwgroene verbindingen op een duurzame manier te versterken.

dec. 2023, (c) Tom De Bie

De Dijlevallei, (c) Tom De Bie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.