Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dijle-Zennedag: Leve(n)de Woluwe

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseerde het bekkensecretariaat haar 3de Dijle-Zennedag, samen met het strategisch project Leve(n) de Woluwe. Ongeveer 100 aanwezigen konden er kennismaken met alles wat er beweegt rond de Woluwe en de Woluwevallei.

De Woluwe ontspringt in het Zoniënwoud in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe stroomt ze Vlaanderen binnen. Het stroomgebied van de Woluwe is een sterk verstedelijkt, heuvelachtig gebied en wordt doorkruist door enkele van de belangrijkste verkeersaders van ons land. Hierdoor raakte de rivier in het verleden meer en meer in de verdrukking en werd ze in een betonnen keurslijf gedwongen. De laatste jaren zijn verschillende initiatieven opgestart om de Woluwe haar plaats als blauwgroene verbinding in het landschap terug te geven. Het gebied vormt een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

Officiële start strategisch project

Officiële start strategisch project Leve(n)de Woluwe - partners project.

De Dijle-Zennedag vormde de officiële start van het Strategisch Project Leve(n)de Woluwe

Met dit nieuwe strategisch project engageren tal van partners zich om de Woluwevallei in ere te herstellen. Van Vlaamse administraties over provincie tot gemeenten, allemaal zullen ze bijdragen aan een gezamenlijke visie én een uitvoeringsprogramma om de plannen voor de Woluwevallei versneld te realiseren. 

Kennismaking met Woluwevallei en inspirerende projecten

De Dijle-Zennedag liet de deelnemers kennismaken met de Woluwevallei en inspirerende projecten.

In de voormiddag kwamen de aanwezigen meer te weten over de geschiedenis, de toestand en de toekomstplannen voor de Woluwe, zowel in Vlaanderen als in Brussel. De presentaties zijn te raadplegen bij ‘gerelateerde items’ onderaan de pagina.

In de namiddag werden drie recent gerealiseerde inspirerende projecten bezocht. Sprekende voorbeelden die de meerwaarde van samenwerking op het terrein illustreren.  

Tussen de lezingen en excursies door was er uiteraard ook tijd om te netwerken en bij te praten.

Op naar de volgende Dijle-Zennedag!

Dijle-Zennedag 2022 - inspirerende voorbeelden terrein

Dijle-Zennedag 2022 - toelichtingen

Dijle-Zennedag 2022 - impressie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.