Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2023 - Interregionale bijeenkomsten ‘Overstromingen in het Zennebekken

Waar staan we na 10 jaar ?

Vorderingen en perspectieven

7 en 21 november 2023 in Tubize


Om het begrip van een aanpak van overstromingen op stroombekkenniveau te bevorderen, grensoverschrijdende uitwisseling te stimuleren, de samenwerking tussen betrokken partners te versterken en de verspreiding van informatie aan te moedigen, organiseren Contrat de Rivière Senne, Coördinatie Zenne en het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken twee activiteiten:

Inschrijven kan tot 31 oktober via deze link

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.