Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2024 - Interregionale conferentie: overstromingen in het Zennebekken

De Zenne is de enige waterloop in België die door de drie gewesten loopt. Samenwerken en kennisdeling tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dus cruciaal als we overstromingen efficiënt willen aanpakken. Tijdens de Interregionale conferentie "Overstromingen in het Zennebekken" van eind november kregen beleidsmakers en waterbeheerders uit zowel Wallonië, Brussel als Vlaanderen een blik op het (toekomstige) overstromingsrisico en op het belang van een landschapsbreed waterbeheer over de grenzen heen.

De ruim 130 deelnemers tonen het duidelijk aan: het thema overstromingen leeft in de Zennevallei. Sinds de zware overstromingen van 2010 zijn in drie gewesten een heleboel projecten uitgevoerd om de impact van wateroverlast in de toekomst te beperken.

Volgens de thema’s van de meerlaagse waterveiligheid werden hierover ervaringen, kennis en ideeën uitgewisseld. Cruciaal voor de Zennevallei is de interregionale samenwerking. Dankzij het grensoverschrijdend wateroverleg (GOW) Zenne en het Life Belini-project zijn de voorbije jaren grote stappen gezet. En ook de studiedag zelf bood uiteraard de gelegenheid om te netwerken en contacten te leggen.

Interregionale waterconferentie nov. 2023, (c) Tom De Bie

Interregionale waterconferentie, (c) Tom De Bie

De conferentie was een initiatief van Contrat de Rivière Senne, Coördinatie Zenne, Bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken en Leefmilieu Brussel in samenwerking met de Vlaamse Waterweg, gemeente Tubeke, de Internationale Scheldecommissie, Service Public de Wallonie, Vivaqua, Provincie Vlaams-Brabant, Hainaut Ingénierie Technique, Province de Hainaut, Province du Brabant Wallon en het Centre Régional de Crise de Wallonie.

Raadpleeg de presentaties

LUIK PREVENTIE

LUIK PROTECTIE

LUIK PARAATHEID

partners Interregionale bijeenkomst, 21 november 2023

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.