Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2019 - Sigmaproject Dijlemonding en Bovendijle, een update

Nu de gevolgen van klimaatverandering ook bij ons in Vlaanderen merkbaar worden, is het Sigmaplan meer dan ooit noodzakelijk om ons beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde én om waterlopen natuurlijker en veerkrachtiger te maken.

Ook in het Dijle-Zennebekken liggen verschillende Sigmagebieden. Op het grondgebied van Mechelen, Willebroek en Rumst is dat het Sigmaproject 'Dijlemonding', in Bonheiden en Haacht het project 'Bovendijle'.

Het bekkensecretariaat volgt de voortgang van deze projecten op en rapporteert hierover in het kader van de waterbeheerplanning.

Sigmaproject Dijlemonding

Het Sigmaproject Dijlemonding bestaat uit vier deelgebieden.

'Grote Vijver' gaat de laatste fase in

Het deelgebied Grote Vijver in Mechelen krijgt een inrichting als gecontroleerd overstromingsgebied om bij stortij overtollig rivierwater op te vangen. Na de zomer gingen de werken de laatste fase in. De ringdijk en de sluizen van het overstromingsgebied zijn afgewerkt. 

Rest nog de laatste stap: het verlagen van de overloopdijk en de bouw van de  tussendijk of ‘compartimenteringsdijk’ tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het gebied.

Beide delen krijgen een verschillende invulling. In het noordelijke deel zal een in- en uitwateringssluis ervoor zorgen dat er zeldzame zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren tot stand komt. Het zuidelijke deel blijft beschikbaar als vijver voor de Mechelse waterski club.

Werken aan de sluizen van het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver (augustus 2019) 

                Bovendijle 1

Werk op de plank voor 'Bovenzanden' en 'Tien Vierendelen'

Ook in Bovenzanden (Willebroek) en Tien Vierendelen (Heindonk, Willebroek) staan er werken op stapel.

  • Bovenzanden is een bestaand overstromingsgebied waar op termijn via een in- en uitwateringssluis getijdennatuur zal groeien.
  • Tien Vierendelen wordt omgevormd tot overstromingsgebied. Het gebied zal gecontroleerd overstromen, maar enkel bij extreem stormtij. Zo kan het blijven dienstdoen als landbouwgebied.
  • Het Zennegat werd in 2017 afgewerkt en komt nu helemaal tot leven als getijdennatuurgebied. Ook als gecontroleerd overstromingsgebied heeft het zijn nut al meermaals bewezen.

Al deze ingrepen verhogen de waterveiligheid in de regio. Tegelijk herstellen ze zeldzame getijdennatuur. Het is nog eventjes geduld oefenen, maar eens de werken volledig achter de rug zijn, kunnen ook voetgangers en fietsers volop genieten van al deze natuurpracht.

Sigmaproject Bovendijle

Het project Bovendijle in Haacht en Bonheiden zit nog in een voorbereidingsfase. Hier verandert een gebied van 200 hectare in twee overstromingsgebieden.

Voorbereidingen voor overstromingsgebieden 'Rijmenam' en 'Hollaken-Hoogdonk' lopen

De voorbereidingen voor het technisch ontwerp voor de gecontroleerde overstromingsgebieden Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk lopen volop. De uitwerking van een technisch ontwerp is de eerste stap in het te doorlopen proces. 

Bovendijle 2         

Er werden wel al een aantal woningen in het deelgebied Rijmenam afgebroken, om het gebied voor te bereiden op een toekomst als overstromingsgebied.

Ook is er de afgelopen maanden op verschillende locaties bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en geotechnisch onderzoek verricht. Al deze gegevens worden gebruikt om het technisch ontwerp op te stellen.

Het toekomstig gecontroleerd overstromingsgebied Hollaken-Hoogdonk (augustus 2019)

Pikhaken, een nieuwe thuis voor de kamsalamander

Ook de natuur in de natte beemden in Bovendijle krijgt een boost. Pronkstuk is het wetland Pikhaken, waar we het leefgebied van de zeldzame kamsalamander en de kwartelkoning herstellen.

De omgevingsvergunning voor de inrichtingswerken in Pikhaken is aangevraagd. Dit najaar staan enkele werken op het programma die niet vergunningsplichtig zijn: hakhoutbeheer en het slib in de Oude Dijlemeander over een afstand van 2 km ruimen.

 

Hoe werkt een gecontroleerd overstromingsgebied?

 Sigma werking GOG (stormvloed)  Sigma werking GOG (uitwatering)

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.